Tere tulemast OÜ Lainemudeli koduleheküljele!

Pakume ekspertiisi- ja modelleerimisteenuseid mere ja rannaga seotud rajatistele ja objektidele. Oleme pakkunud oma teenuseid Eestis alates 2015. aastast ning saavutanud hea maine oma paljude klientide hulgas. Läbi koostööpartnerite on meil võimalik pakkuda nii välimõõtmisi kui ka projekteerimist. Teeme tihedat koostööd Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Ülikooli kui ka Hamburgi Tehnikaülikooliga, et tagada teaduslik lahendus inseneriprobleemidele.

Lühiülevaade teenustest

  • Rannaprotsesside ekspertiis ja modelleerimine

  • Veetasemete ja üleujutuste analüüs

  • Lainetuse modelleerimine ja kasutamine projekteerimisel

  • Setete ja heljumi liikumise ekspertiis ja modelleerimine

  • Õli, toitainete ja reostuse leviku modelleerimine

  • Konsultatsioon rannikuehitiste planeerimisel ja projekteerimisel