Oleme osalenud paljude Eesti sadamate ja rannikuehitiste projekteerimistöödes. Pakume üksi või koos partneritega mererajatiste projekteerimist, projekti juhtimist, ekspertiise ja auditeid.
Järgnevalt on nimekiri tähtsamatest objektidest, milledes on osalenud Rain Männikus 

2023

 • Ruhnu sadama kaitserajatise eel- ja põhiprojekt. Tellija: AS Saarte Liinid. Kogupikkus ca 200 m, maksimaalne sügavus 4 m. Rain Männikus oli projektijuht ja projekteerija. Projekteeris sadama plaanilahenduse ja rajatised.

 • Rohuküla sadama kaitserajatiste eelprojekt. Tellija: AS Saarte Liinid. Kogupikkus ca 600 m, maksimaalne sügavus 5 m. Rain Männikus oli projektijuht ja projekteerija. Projekteeris sadama plaanilahenduse ja rajatised.

 • Virtsu sadama kaid nr 6 ja 7 ning väikelaevasadam. Tellija AS Saarte Liinid. Kogupikkus ca 300 m, maksimaalne sügavus 6,5 m. Rain Männikus oli projektijuht ja projekteerija. Projekteeris sadama plaanilahenduse ning raudbetoonist rajatised koos vendritega.

2022 ja 2021

 • Erinevad projekteerimistööd eel-, põhi- ja tööprojekti staadiumites Virtsu, Roomassaare, Triigi, Kihnu ja Ruhnu sadamates. Tellija: AS Saarte Liinid. Projekteeriti nii raudbetoonist kui ka terasest konstruktsioone.

 • Narva-Jõesuu muuli tööprojekti ekspertiis.Tellija: OÜ Estkonsult. Arvutati lainetuse parameetrid ning analüüsiti rajatise kivi- ja betoonkonstruktsioone.

 • Sillamäe jahisadama eelprojekti ekspertiis. Tellija: OÜ Estkonsult. Kaide ja lainemurdjate kogupikkus oli 700 m, maksimaalne sügavus 4,5 m. Analüüsiti rajatisi ning anti soovitused edasiseks tööks.

 • Heltermaa sadama kaubakai ning lõunamuuli eelprojekt. Tellija: AS Saarte Liinid. Kogupikkus 400 m, maksimaalne sügavus 6,5 m. Rain Männikus oli projektijuht ja projekteerija. Projekteeris sadama plaanilahenduse ning raudbetoonist rajatised koos vendritega.

 • Kividest rannakindlustuse konsultatsioonid Liepaja lähistel Lätis. Tellija CHR Design Solutions. Kogupikkus 200 m.

 • Muuga sadama 11.-13. kaide parandustööd  ning 1000 tonnine pollar tööprojekti staadiumis. Tellija: AS Tallinna Sadam läbi OÜ Estkonsulti. Rain Männikus oli projektijuht ja projekteerija. Projekteeris raudbetoonist rajatised ja remondilahendused.

2020

 

 • Salmistu sadama projekt. Tellija: OÜ Kaurits läbi OÜ Estkonsulti. Kai pikkus 60, lainemurdja pikkus 200 m, maksimaalne sügavus 4,0 m. Rain Männikus oli projektijuht ja projekteerija. Projekteeris raudbetoonist ja kividest konstruktsioonid, vendrid ja väikevormid.

 • Roomassaare sadama kai nr 1 laienduse eel- ja põhiprojekt. Tellija: AS Saarte Liinid läbi Estkonsult OÜ. Kai pikkus 130 m, nõlvakindlustuse pikkus 340 m, maksimaalne sügavus 5,5 m. Rain Männikus oli projektijuht (juhendas kahte kolleegi ning alltöövõtjaid) ja projekteerija. Projekteeris raudbetoonist rajatised ja nõlvakindlustuse.

 • Muuga sadama 13. kai terasrambi eel-, põhi- ja tööprojekt. Tellija: AS Tallinna Sadam läbi OÜ Estkonsulti. Rain Männikus oli projektijuht (juhendas kahte kolleegi ning alltöövõtjaid) ja projekteerija. Projekteeris raudbetoonist ja terasest konstruktsioonid.

 • Muuga sadama 13. kai 100-tonnise kandevõimega terasrambi eel-, põhi- ja tööprojekt. Tellija: AS Tallinna Sadam läbi OÜ Estkonsulti. Rain Männikus oli projektijuht (juhendas kahte kolleegi ning alltöövõtjaid) ja projekteerija. Projekteeris raudbetoonist ja terasest konstruktsioonid.

 • Tallinna Vanasadama pöörava silla tööjoonised. Tellija: AS Tallinna Sadam läbi OÜ Estkonsulti. Rain Männikus oli projekteerija, kes konstrueeris vees oleva laeva põrkepiirde ja selle vaiad (pikkus umbes 30 m).

2019

 • Kalaranna nõlvakindlustuse projekteerimine tööprojekti staadiumis. Tellija: OÜ Kaurits läbi OÜ Estkonsulti. Kogupikkus 300 m, maksimaalne sügavus 5,5 m. Rain Männikus oli projektijuht (juhendas kahte kolleegi) ja projekteerija. Projekteeris sulundseina, raudbetoonist ja kividest konstruktsioonid.

 • Muuga sadama kaide koormuste arvutused ja analüüs. Tellija: AS Tallinna Sadam läbi OÜ Estkonsulti. Rain Männikus oli konsultant. Kaide kogupikkus 600 m ning maksimaalne sügavus 13 m.

2018

 • Reidi tee promenaadi nõlvakindlustuse projekteerimine tööprojekti staadiumis. Tellija: KMG Infra läbi OÜ Estkonsulti. Kogupikkus 550 m, maksimaalne sügavus 2 m. Rain Männikus oli projektijuht (juhendas kahte kolleegi) ja projekteerija. Projekteeris raudbetoonist ja kividest konstruktsioonid.

 • Käsmu jahisadama eel- ja põhiprojekt. Tellija: OÜ Arhitektuuribüroo Pluss läbi OÜ Estkonsulti. Rain Männikus oli projektijuht (juhendas kolme kolleegi) ja projekteerija. Projekteeris raudbetoonist konstruktsioonid ja lainemurdjad.

2017

 • Kommunismiohvrite memoriaali eel-, põhi- ja tööprojekt. Tellija: Eesti riik läbi OÜ Estkonsulti. Rain Männikus oli projektijuht (juhendas kahte kolleegi) ja projekteerija. Projekteeris raudbetoonist ja terasest konstruktsioonid.

 • Meremaa sadama eel-, põhi- ja tööprojekt. Tellija: Tõstamaa Vallavalitsus läbi OÜ Estkonsulti. Kaide ja lainemurdjate kogupikkus 200 m, maksimaalne sügavus 2,5 m. Rain Männikus oli projektijuht ja projekteerija. Projekteeris raudbetoonist ja kividest konstruktsioonid, vendrid ja väikevormid.

2016

 • Kakumäe sadama tööprojekt. Tellija: AS BMGS läbi OÜ Estkonsulti. Kaide ja lainemurdjate kogupikkus 900 m, maksimaalne sügavus 4,5 m. Rain Männikus projekteeris raudbetoonist ja kividest konstruktsioonid, vendrid ja väikevormid.

 • Vene-Balti sadama kaid eel-, põhi- ja tööprojekt. Tellija: AS BLRT läbi Estkonsult OÜ. Kaide kogupikkus 268 m, maksimaalne sügavus 10 m. Rain Männikus projekteeris terasest kombiseina, vendrid ja raudbetoonist konstruktsioonid.

2015

 • Hundipea sadama tööprojekt. Tellija: Veeteede Amet läbi Estkonsult OÜ. Kaide kogupikkus 183 m, maksimaalne sügavus 10 m. Rain Männikus projekteeris terasest kombiseina, vendrid, tetrapoodidest nõlva ja raudbetoonist konstruktsioonid.

 • Andineeme väikelaevasadama eel-, põhi- ja tööprojekt. Tellija: eraisik läbi Estkonsult OÜ. Lainemurdjate ja kaide kogupikkus 150 m, maksimaalne sügavus 2,5 m. Rain Männikus oli projektijuht ja projekteeris raudbetoonist konstruktsioonid ja lainemurdjad.

 • Mõntu sadama eel-, põhi- ja tööprojekt. Tellija: eraisik läbi Estkonsult OÜ. Kaide kogupikkus 210 m, maksimaalne sügavus 5,5 m. Rain Männikus projekteeris terasest sulundseina, vendrid ja raudbetoonist konstruktsioonid.

2014

 • Lehtma sadama rekonstrueerimistööde tööprojekt. Tellija: eraisik läbi Estkonsult OÜ. Kaide kogupikkus 400 m, maksimaalne sügavus 5 m. Rain Männikus projekteeris terasest elemendid ja raudbetoonist konstruktsioonid.

 • Rohuküla ja Heltermaa sadama rampide eel-, põhi- ja tööprojekt. Tellija: AS Saarte Liinid läbi Estkonsult OÜ. Rampide tõstevõime 40 tonni. Rain Männikus projekteeris terasest vaiad, vendrid ja terasest konstruktsioonid.

 • Kallaste slipi eel-, põhi- ja tööprojekt. Tellija: eraklient läbi Estkonsult OÜ. Rain Männikus projekteeris raudbetoonist ja terasest konstruktsioonid.

 • Tartu lähistel oleva raudteesilla põhi- ja tööprojekt. Silla pikkus 28 m. Tellija: Nordecon AS läbi Estkonsult OÜ. Rain Männikus projekteeris eelpingestatud raudbetooni.

Lisaks mainitule on tehtud konsultatsioone, ekspertiise ning väiksemaid projekte mererannikul.